RO EN

ISSN: 2067-1253, E-ISSN: 2067-3647; Frecvenţa de apariţie: anuală; Limbile de apariţie: Engleză şi Franceză

Detalii referitoare la metoda de recenzare

Metoda de recenzare este următoarea:

Prima etapă

O evaluare a relevanţei fiecărui articol trimis va fi făcută conform tematicii revistei (titlul, abstractul şi cuvintele cheie sunt evaluate aici);

Etapa a doua

Articolele sunt evaluate conform cerinţelor revistei;

Dacă aceste cerinţe nu sunt îndeplinite atunci autorul/autorii sunt rugaţi să facă corecţiile cerute şi să trimită articolul din nou;

Etapa a treia

Fiecare articol este trimis la doi recenzori cu scopul de a fi evaluate, fără însă a se menţiona numele autorului/autorilor;

Etapa a patra

Observaţiile recenzorilor asupra conţinutului ştiinţific al articoleleor sunt trimise autorului/autorilor cu rugămintea de a se face schimbările necesare;

Etapa a cincea

După ce autorii au făcut schimbările cerute, fiecare articol este trimis din nou recenzorilor pentru o a doua evaluare;

Etapa a şasea

Conform recomandărilor recenzorilor, comitetul de redacţie decide care dintre articole vor fi incluse în revistă.


Pentru fiecare număr al revistei, articolele vor fi trimise în fiecare an până la data de 1 mai.